Společnost Kontaktní informace Fotogalerie Kniha návštěv Volná místaPrávní forma: společnost s ručením omezeným

IČO 26447002, DIČ CZ26447002
-společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82819

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, údržba a správa nemovitostí

Společnost působí jako stavební firma od roku 2001. Specializujeme se zejména na rekonstrukce historických staveb , generální opravy objektů a opravy staticky narušených objektů. Bohaté zkušenosti máme též s novou výstavbou.

Jsme stabilní společností dodržující striktně optimální technologické postupy a požadavky na kvalitu práce.

Společnost dlouhodobě spolupracuje s Národním památkovým úřadem v Praze.

Zaměstnáváme 20 osob plně kvalifikovaných k výkonu stavebních prací. Veškeré dosud zhotovené zakázky byly předány investorům v požadovaných termínech bez vad a nedodělků.

Společnost má vytvořené potřebné zázemí pro technické přípravy zakázek a administrativní činnost. Vlastní výrobní činnost probíhá na stavbách v oblasti Středočeského kraje a hl. města Prahy.

V zájmu dalšího zkvalitnění naší činnosti jsme již v roce 2002 přistoupili k zavedení integrovaného systému řízení jakosti a EMS podle ČSN EN ISO 9001/ISO, 14001/EMAS a v současné době probíhá příprava na ISO 18001/ OHSAS. Zúčastnili jsme se úspěšně řady výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách, takže společnost je prověřena Národně bezpečnostním úřadem. Toto prověření je každoročně aktualizováno.Referenční stavby
Společnost například prováděla a provádí na základě výběrových řízení opravy těchto kulturních památek:
• Oprava krovů a stropů Komorní Hrádek – starý zámek
• Oprava statické havárie zámku Louňovice pod Blaníkem
• Oprava gotického kostela Sv. Jakuba a Filipa v Mnichovicích
• Oprava kaple včetně restaurátorský prací Komorní Hrádek starý zámek
• Oprava statické havárie stropu místnosti č. 42 nový zámek Komorní Hrádek
• Oprava havárie východního a severního křídla starého zámku Komorního Hrádku

Dále byly společností realizovány například tyto stavební práce:

• Výstavba rodinného domu v obci Chocerady
• Výstavba rodinného domu Vyžlovka
• Výstavba rodinného domu Uhříněves
• Kompletní rekonstrukce klasicistní vily
• Oprava hasičské zbrojnice letiště Praha Kbely
• Oprava prostor vrtulníkové letky
• Oprava hydroizolací a pochůzích ploch teras památkově chráněného objektu Pražského HraduÚdaje o profesním složení společnosti:
Při realizaci staveb používáme své zaměstnance. V současné době společnost zaměstnává 20 osob. Z hlediska zařazení je lze rozdělit dle profesí:
2 technickohospodářští pracovníci, 4 tesaři, 2 klempíři, pokrývači, 8 zedníci, 4 pomocní dělníci

Údaje o provozovně:
Společnost provozuje svou činnost v prostorách pronajatých na základě nájemní smlouvy. Jedná se o průmyslový sklad sloužící jako administrativní zázemí společnosti a skladové prostory. Ve skladu je uloženo nářadí, stavební a zdící materiály. Zemní stroje a těžkou techniku společnost nevlastní. Vstupy a výstupy z činnosti společnosti
Společnost používá pouze materiály schválené na území České republiky, na které je vydáno prohlášení o shodě.

Odpady:
Odpady jsou likvidovány prostřednictvím renomovaných firem s povolením k nakládání s odpady na základě dlouhodobých smluv v naprostém souladu se zákony ČR a normou ČSN EN ISO 14001.

Záruční doby:
Společnost poskytuje běžnou záruční dobu v trvání 60-ti kalendářních měsíců.

Pojištění:
Společnost je pojištěna u pojišťovny KOOPERATIVA a.s pojistnou smlouvou číslo 5101204251 na odpovědnost za škodu do výše 20,000.000,- Kč se spoluúčastí 20 tisíc korun českých.

Registrace DPH:
Společnost je plácem daně z přidaného hodnoty pod daňovým identifikačním číslem CZ26447002.


Kvalifikace společnosti k nahlédnutí zde